ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад освіти " Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Калинка" ДМР

 

Звіт керівника перед колективом та громадськістю 2016-2017 н. р

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 8 “Калинка”

за 2016– 2017 навчальний рік

 

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 8» Дніпропетровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпропетровська.

Контакти дошкільного навчального закладу

49044, м. Дніпро,

вул. В. Моссаковського, 18,

тел. (056) 745-13-54

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Шевченко Тамара Семенівна

Рік побудови

1955

Проектна потужність

4 групи,  75 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська та російська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.,

кінець роботи – 19.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

112 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 28 вихованці

Наповнюваність груп

раннього віку -140%;

дошкільного віку – 138%

Наповнюваність дошкільного закладу

145,3 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

Гурток з англійської мови « Легкий англійський» - 1 група – 15 дітей.

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Результативність методичної роботи.

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2016-2017р.педагогічний колектив спрямовував свою роботу   на вирішення наступних завдань:

 

        1. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.

        2. Продовжувати роботу з трудового виховання в процесі організованої ігри та самостійної предметно-практичної діяльності дітей

        3. Ранній вік- основа всебічного розвитку особистості дошкільника.

 

     Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ№8 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 19.00.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

 

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника за допомогою реалізації дитиною свого «Я – фізичного».

 

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

       Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку -21 особа: зокрема, педагогічних працівників -10 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, середня спеціальна- 4 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. На 2017 рік запланована проходження курсів на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» вихователь Васильковська Ж.Г.

        Протягом 2016-2017 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

         На базі нашого ДНЗ було проведено методичне об'єднання музичних керівників Соборного району «Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей». Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Калинка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

             Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують, як зробити те, що хочеться.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2016-2017 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмами «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт» (старший дошкільний вік). Вихователі використовували варіативні програми з екологічного виховання, основ безпеки життєдіяльності, затверджених Дніпропетровським  інститутом післядипломної педагогічної освіти.

          З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

 1.

 «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у  2016-2017н.р.»

Серпень 2016

 2.

«Патріотичне виховання»

Листопад 2016

 3.

«Рання профорієнтація дітей»

Березень 2017

 4.

« Підсумки та планування роботи»

Травень 2017

 

 

      Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина в дошкільні роки». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

       По впровадженню інваріативної складової Базового компонента дошкільної освіти  впродовж року проводилась гурткова робота «Легкий англійський» керівником гуртка Стехна П.М. Результати роботи виявились в активній участі дітей на святах, батьківських зборах, тощо. Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

         У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2016-2017 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2016-2017 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

        В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги, в жовтні кожного року проводиться улюблена розвага дітей, батьків та працівників дошкільного закладу «Осінній ярмарок». Традиційно,  ця розвага проводиться з дітьми старшого віку, які одягнені в яскраві українські національні костюми. Діти молодшого віку та батьки на святі є активними глядачами. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       Згідно річного плану здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми ДНЗ № 8, організація харчування дітей. Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з БЖД, вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми.  

          В групах оформлені куточки «Майстерня», «Лікарня», «Маленька швачка», куточки живої природи. Поновлено матеріал демонстраційний, методичний по даній темі. Поновлено банк даних зі здоров’язберігаючих  технологій, наочно-методичні посібники, бібліотечки вихователів з різних розділів, нові настільно-друковані ігри, ігри-конструктори.

          Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи. Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників в ДНЗ з їх успішністю в перших класах ЗСШ № 71 свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

        Педагогом старшої групи Васильковською Ж.Г. протягом  2016 - 2017 н.р проведена активна робота по підготовці дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка, фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова, уміння включатись у засвоєння предметних знань і навичок.

          За результатами обстежень можна зробити висновок, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

          В ході аналізу роботи педагогів слід відмітити, що всі педагоги сумлінно ставляться до організації та проведення навчально-виховного процесу. Так, вихователі Легкоступ І.А. Ткаченко І.В, напрацювали багатий досвід по спілкуванню з батьківськими комітетами.

      Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки вихованців ДНЗ № 8 беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року. Так, з залученням батьків проведено ремонтні роботи в групових кімнатах, музичній залі, харчоблоці, території ДНЗ. В червні 2017 педагогічний колектив за участю батьків прийняли участь в організації та проведенні міського конкурсу-огляду «Веселі старти ». 

        Особлива увага  у дошкільному закладі приділялася самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна самоосвіта здійснювалась різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури.        Усі педагоги систематично удосконалювали свою фахову майстерність через відвідування відкритих занять, методобʼєднань, консультацій. Для ознайомлення з новинами дошкілля здійснювалась підписка «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога», «Джміль». Вихователі відвідували різні методичні заходи міста.

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що робота велася на належному методичному piвнi, але, незважаючи на певні досягнення, цю роботу треба продовжувати і поглиблювати.

            Вся ділова документація педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

          Цілеспрямована робота педагогічного колективу дала позитивні результати, але в його роботі простежився ряд недоліків, недоопрацювань:

-         недостатньо активна участь деяких вихователів;

-         оформлення деяких матеріалів не відповідало Інструкції з діловодства в ДНЗ.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт. Фотогалерея, цікаві статті,  форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

 

Результати роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

 

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від року до шести у 2016 році становила 125 дітей.

Із них виховується в ДНЗ № 8 - 15 дітей.

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу.

 

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2016-2017 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

        Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі є кімната безпеки життєдіяльності дітей. Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в листопаді 2016 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у травні 2017 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення   підсумкових занять, бесід.                        

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ДНЗ.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ДНЗ  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

 

Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром з дитячої поліклініки № 5 Маклякової Л.Г. та старшою медичною сестрою  Федорченко Л.Н. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої медичної сестри та ізолятора.  Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань. Однією з відмінностей є ознайомлення дітей дошкільного віку з точковим масажем, що з задоволенням виконують діти у період осінньо-зимовий на протязі багатьох років.

 

Організація харчування.

 

   В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       За результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

 

Завдання на новий 2017-2018 навчальний рік.

 

     Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2016-2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2017-2018 навчальний рік такі завдання:

 

        Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

В ході виконання річного плану ДНЗ в 2016-2017 н.р. були досягнуті поставлені  завдання.

Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання:

-         залишається проблема створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші;

-         вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);

-         слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку  (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);

-          недостатня робота щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, оздоровленню кожної  дитини, відповідно її індивідуальних особливостей.

 

Пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік.

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставив перед собою у 2016-2017 навчальному році такі завдання:

1.     Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання  дошкільників.

2.      Ранній вік – основа всебічного розвитку особистості дошкільника.

3.     Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Матеріально-технічна база.

 

     В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази  з залученням батьків в поточному році  проведено:

- частковий ремонт спальної кімнати середньої групи.

 

      Завдяки батьківській допомозі було  придбано:

-газонокосилку- 1.470

За рахунок бюджетних коштів проведено:

-матраци дитячі-35437.60

-ліжка дитячі- 35923.20

-секція меблева-2133.25

-двері щитові-426.60   

-будинок-альтанка-23 042.56                                                                 

 -ігровий комплекс-18 702.44                                                                 

 -лавка на металевих ніжках-3 417.00

 

Завдяки тісній співпраці з депутатами замінено шафи для дитячого одягу в молодшій та середній групі.

       Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 8. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.