ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад освіти " Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Калинка" ДМР

 

Вільний доступ

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу ( ясла-садок ) № 8, зареєстрованого виконкомом Дніпровської міської ради народних депутатів, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрованого із урахуванням змін  27.06.06, номер запису 12241050001027587, перереєстрованого від 07.12.09 № 635, номер запису ідентифікаційний код 34497723.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА-САДОК ) №8» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ (далі - ДНЗ), зареєстрований виконкомом Дніпровської міської  ради, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрований із урахуванням змін 27.06.06, номер запису                     12241050001027587, перереєстрованого від 07.12.09 № 635, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Скорочена назва: КЗО «ДНЗ № 8» ДМР.

 

1.2.Місце знаходження: місто Дніпро, 49005, Соборний район, вулиця

 В. Моссаковського, 18; тел. 745-13-54.

1.3.     Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ними орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.     ДНЗ в своїй діяльності керується:

·        Конституцією України;

·        Законом України “Про освіту”;

·        Законом України “Про дошкільну освіту”;

·        Положенням про дошкільний навчальний заклад України, (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (зі змінами);

·        власним Статутом;

·        іншими нормативно-правовими актами.

 

1.5.     ДНЗ є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 

1.6.Головною метою ДНЗ є:

·        забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

·        задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

·        створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.7.      Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·        збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я  дітей;

·        формування їх особистості;

·        розвиток творчих здібностей та нахилів;

·        забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

·        виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

·        здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

1.8.      ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

 

1.9.ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.10. Взаємовідносини між  ДНЗ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

2.1. ДНЗ розрахований на 75 місць (4 групи).

 

2.2. Групи комплектуються за віком.

- група раннього віку(діти віком від2-х до 3-х)           -1

         - молодша               (діти віком  від3-х до 4-х)           -1

         - середня                  (діти віком  від 4-х до 5-ти)       -1

          -старша                (діти віком  від 5-ти до 6-ти)     -1                                       

2.3. У ДНЗ функціонують групи загального розвитку.

 

2.4. ДНЗ має групи з денним режимом перебування дітей.  ДНЗ працює за гнучким режимом, має короткотривалі, чергові та групи вихідного дня.

 

2.5. Наповнюваність дітей  в групах становить:

         - раннього віку    -        26 дітей;

         - дошкільного віку -      88 дітей.

          - в оздоровчий період - до 45 дітей

 

2.6. Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно пред’явити:

·        медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·        медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        документи для встановлення батьківської плати за харчування (малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці, діти-інваліди, АТО, діти-переселенці).

 

2.7. За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі:

·        її хвороби, карантину, санаторного лікування;

·         на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

·         а також у літній період (75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватись:

·        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·        на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

·        у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

·        коли дитина не відвідує ДНЗ, без поважних причин, більше 3-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

 

3.1. ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12,0 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.

 

3.2. Щоденний графік роботи ДНЗ з 7:00 до 19:00.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп ДНЗ:

- група раннього віку     -        з 7:00 до 19:00

         - молодша                     -        з 7:00 до 19:00

         - середня-   -        з 7:00 до 19:00

          -старша  -             з 7:00 до 19:00

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ

 

4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується керівником ДНЗ і погоджується з  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики   Дніпровської  міської ради.

 

4.4. У ДНЗ функціонують групи з українською та російською мовою навчання ( наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).

 

4.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється за програмами:

·        “Дитина в дошкільні роки”, затверджена Міністерством освіти і науки України (2003 рік);

·        “Впевнений старт”, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку;

·        Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

·        “Малятко”, затверджена Міністерством освіти і науки України (1999 рік);

 

4.6. ДНЗ організовує освітній процес загального розвитку.

 

4.7. Має можливість  надавати додаткові освітні послуги, за бажанням батьків, згідно з чинним законодавством:

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

5.1. Харчування-забезпечується департаментом гуманітарної        політики                централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

 

 

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника ДНЗ.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснюється штатним медичним персоналом на безоплатній основі.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ є:

·        діти дошкільного віку;

·        керівник;

·        педагогічні працівники;

·        медичні працівники;

·        помічники вихователів та няні;

·        батьки або особи, які їх замінюють;

·        фізичні особи, які надають платні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально відповідно до чинного законодавства.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ ;

·        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·        брати участь у покращенні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

 

Батьки  або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·        своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ у встановленому порядку;

·        своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·        виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·        забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини;

·        поважати гідність дитини;

·        виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймається особа, яка має відповідну   вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ .

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники мають право:

·        на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·        брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ ;

·        на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ ;

·        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·        на захист професійної честі та власної гідності;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

·        виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·        виконувати накази та розпорядження керівництва;

·        інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ завідувачем з обов´язковим повідомленням Державній фіскальній службі ( Постанова  № 413 від 17.06.2015р).

 

7.10. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно із законодавством.

 

7.11. Працівники ДНЗ  у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому за місцем роботи медичному закладі.

 

7.12. Педагогічні працівники ДНЗ , які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДНЗ

 

8.1. Управління ДНЗ здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з дотриманням чинного законодавства.

         Керівник ДНЗ:

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;

·        діє від імені ДНЗ, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ;

·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·        затверджує штатний розпис за погодженням із власником ДНЗ;

·        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.

         До складу педагогічної ради входять: керівник і методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

         Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ  .

         Педагогічна рада ДНЗ:

·        розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ та приймає відповідні рішення;

·        організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на поточний рік.

 

8.4. Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

         Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ - 70 %, батьків - 70 %.

         Термін їх повноважень становить 1 рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

         Загальні збори:

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·        заслуховують звіт керівника ДНЗ, голови ради ДНЗ з питань статутної діяльності ДНЗ, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності  ДНЗ;

·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

 

8.5. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДНЗ, батьки, власник, спонсори та інші).

         Рада ДНЗ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ДНЗ, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.6. У ДНЗ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ .

         Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

         Основним завданням піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ;

·        сприяння зміцненню матеріально-технічної,  культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ;

·        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДНЗ;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·        всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ;

·        сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО ДНЗ

9.1. ДНЗ передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

 

9.2.  ДНЗ виділена присадибна ділянка площею ___0,4_ га.

 

9.3.     Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

9.4. ДНЗ має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю ДНЗ.

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016

№ 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру», ст. 133.4 Податкового кодексу України:

-         забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

-         доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

 

10.1 Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:

·        майно власника;

·        місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·        батьків або осіб, які їх замінюють;

·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·        кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно з чинним законодавствам;

·        благодійні внески та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.2. ДНЗ за погодженням із власником та балансоутримовачем має право:

·        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·        надавати платні послуги в галузі освіти, відповідно до чинного законодавством.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

 

10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується ДНЗ.

За рішенням власника ДНЗ бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики, або самостійно.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1.Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Контроль за дотриманням ДНЗ державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, власний, ДІНЗ.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ.

 

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 

12.1.      Припинення діяльності ДНЗ здійснюється шляхом реорганізації (злиття,приєднання,поділ) або ліквідації за рішенням власника та погодження з уповноваженим органом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради або суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

12.2.       При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3.      Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4.       У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.5.      У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника  

                  

 

 

 
 

Звіт керівника перед колективом та громадськістю 2016-2017 н. р

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 8 “Калинка”

за 2016– 2017 навчальний рік

 

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 8» Дніпропетровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпропетровська.

Контакти дошкільного навчального закладу

49044, м. Дніпро,

вул. В. Моссаковського, 18,

тел. (056) 745-13-54

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Шевченко Тамара Семенівна

Рік побудови

1955

Проектна потужність

4 групи,  75 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська та російська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.,

кінець роботи – 19.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

112 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 28 вихованці

Наповнюваність груп

раннього віку -140%;

дошкільного віку – 138%

Наповнюваність дошкільного закладу

145,3 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

Гурток з англійської мови « Легкий англійський» - 1 група – 15 дітей.

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Результативність методичної роботи.

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2016-2017р.педагогічний колектив спрямовував свою роботу   на вирішення наступних завдань:

 

        1. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.

        2. Продовжувати роботу з трудового виховання в процесі організованої ігри та самостійної предметно-практичної діяльності дітей

        3. Ранній вік- основа всебічного розвитку особистості дошкільника.

 

     Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ№8 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 19.00.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

 

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника за допомогою реалізації дитиною свого «Я – фізичного».

 

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

       Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку -21 особа: зокрема, педагогічних працівників -10 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, середня спеціальна- 4 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. На 2017 рік запланована проходження курсів на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» вихователь Васильковська Ж.Г.

        Протягом 2016-2017 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

         На базі нашого ДНЗ було проведено методичне об'єднання музичних керівників Соборного району «Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей». Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Калинка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

             Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують, як зробити те, що хочеться.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2016-2017 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмами «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт» (старший дошкільний вік). Вихователі використовували варіативні програми з екологічного виховання, основ безпеки життєдіяльності, затверджених Дніпропетровським  інститутом післядипломної педагогічної освіти.

          З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

 1.

 «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у  2016-2017н.р.»

Серпень 2016

 2.

«Патріотичне виховання»

Листопад 2016

 3.

«Рання профорієнтація дітей»

Березень 2017

 4.

« Підсумки та планування роботи»

Травень 2017

 

 

      Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина в дошкільні роки». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

       По впровадженню інваріативної складової Базового компонента дошкільної освіти  впродовж року проводилась гурткова робота «Легкий англійський» керівником гуртка Стехна П.М. Результати роботи виявились в активній участі дітей на святах, батьківських зборах, тощо. Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

         У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2016-2017 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2016-2017 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

        В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги, в жовтні кожного року проводиться улюблена розвага дітей, батьків та працівників дошкільного закладу «Осінній ярмарок». Традиційно,  ця розвага проводиться з дітьми старшого віку, які одягнені в яскраві українські національні костюми. Діти молодшого віку та батьки на святі є активними глядачами. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       Згідно річного плану здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми ДНЗ № 8, організація харчування дітей. Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з БЖД, вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми.  

          В групах оформлені куточки «Майстерня», «Лікарня», «Маленька швачка», куточки живої природи. Поновлено матеріал демонстраційний, методичний по даній темі. Поновлено банк даних зі здоров’язберігаючих  технологій, наочно-методичні посібники, бібліотечки вихователів з різних розділів, нові настільно-друковані ігри, ігри-конструктори.

          Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи. Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників в ДНЗ з їх успішністю в перших класах ЗСШ № 71 свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

        Педагогом старшої групи Васильковською Ж.Г. протягом  2016 - 2017 н.р проведена активна робота по підготовці дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка, фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова, уміння включатись у засвоєння предметних знань і навичок.

          За результатами обстежень можна зробити висновок, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

          В ході аналізу роботи педагогів слід відмітити, що всі педагоги сумлінно ставляться до організації та проведення навчально-виховного процесу. Так, вихователі Легкоступ І.А. Ткаченко І.В, напрацювали багатий досвід по спілкуванню з батьківськими комітетами.

      Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки вихованців ДНЗ № 8 беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року. Так, з залученням батьків проведено ремонтні роботи в групових кімнатах, музичній залі, харчоблоці, території ДНЗ. В червні 2017 педагогічний колектив за участю батьків прийняли участь в організації та проведенні міського конкурсу-огляду «Веселі старти ». 

        Особлива увага  у дошкільному закладі приділялася самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна самоосвіта здійснювалась різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури.        Усі педагоги систематично удосконалювали свою фахову майстерність через відвідування відкритих занять, методобʼєднань, консультацій. Для ознайомлення з новинами дошкілля здійснювалась підписка «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога», «Джміль». Вихователі відвідували різні методичні заходи міста.

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що робота велася на належному методичному piвнi, але, незважаючи на певні досягнення, цю роботу треба продовжувати і поглиблювати.

            Вся ділова документація педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

          Цілеспрямована робота педагогічного колективу дала позитивні результати, але в його роботі простежився ряд недоліків, недоопрацювань:

-         недостатньо активна участь деяких вихователів;

-         оформлення деяких матеріалів не відповідало Інструкції з діловодства в ДНЗ.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт. Фотогалерея, цікаві статті,  форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

 

Результати роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

 

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від року до шести у 2016 році становила 125 дітей.

Із них виховується в ДНЗ № 8 - 15 дітей.

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу.

 

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2016-2017 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

        Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі є кімната безпеки життєдіяльності дітей. Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в листопаді 2016 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у травні 2017 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.                        

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ДНЗ.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ДНЗ  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

 

Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром з дитячої поліклініки № 5 Маклякової Л.Г. та старшою медичною сестрою  Федорченко Л.Н. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої медичної сестри та ізолятора.  Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань. Однією з відмінностей є ознайомлення дітей дошкільного віку з точковим масажем, що з задоволенням виконують діти у період осінньо-зимовий на протязі багатьох років.

 

Організація харчування.

 

   В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       За результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

 

Завдання на новий 2017-2018 навчальний рік.

 

     Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2016-2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2017-2018 навчальний рік такі завдання:

 

        Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

В ході виконання річного плану ДНЗ в 2016-2017 н.р. були досягнуті поставлені  завдання.

Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання:

-         залишається проблема створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші;

-         вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);

-         слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку  (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);

-          недостатня робота щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, оздоровленню кожної  дитини, відповідно її індивідуальних особливостей.

 

Пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік.

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставив перед собою у 2016-2017 навчальному році такі завдання:

1.     Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання  дошкільників.

2.      Ранній вік – основа всебічного розвитку особистості дошкільника.

3.     Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Матеріально-технічна база.

 

     В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази  з залученням батьків в поточному році  проведено:

- частковий ремонт спальної кімнати середньої групи.

 

      Завдяки батьківській допомозі було  придбано:

-газонокосилку- 1.470

За рахунок бюджетних коштів проведено:

-матраци дитячі-35437.60

-ліжка дитячі- 35923.20

-секція меблева-2133.25

-двері щитові-426.60   

-будинок-альтанка-23 042.56                                                                 

 -ігровий комплекс-18 702.44                                                                 

 -лавка на металевих ніжках-3 417.00

 

Завдяки тісній співпраці з депутатами замінено шафи для дитячого одягу в молодшій та середній групі.

       Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 8. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

Погоджено:                                                                            Затверджено:

Начальник відділу освіти                                                      Завідувач КЗО «ДНЗ № 8» ДМР

департаменту гуманітарної політики                                     _________________Т.С. Шевченко

Дніпровської міської ради                                                   «____»__________________2017 р.

_______________________С.Б.Баляй                               

«____»____________________ 2017 р.

 

 

 

 

                                                                                  Схвалено:

                                                                                  Рішення педагогічної ради

                                                                                  Протокол №__

  від   «__»__________2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8»

Дніпровської міської ради

 на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2017

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

I розділ. Аналіз  роботи  дошкільного навчального закладу № 8

за 2016-2017 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік ……  3

II розділ. Методична робота з кадрами …………………………………….      23

III розділ. Вивчення стану життєдіяльності дітей ………………………….    32

IV розділ. Організаційно-педагогічна робота    ……………………………..    33

V розділ. Адміністративно-господарська діяльність …………………………  37

 

 

Додатки

Додаток № 1. Медико-санітарна робота   …………………………………..      43

Додаток № 2. План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період       ……………..       45

Додаток № 3. План свят та розваг   ……………………………………..  49

Додаток № 4. План роботи гуртка  англійської мови …………..……………..  50

Додаток № 5. План спільної роботи ДНЗ та СШ         ………………………     53

Додаток № 6. План роботи з охорони життя та здоров'я дітей ……………      56

Додаток № 7. План заходів щодо охорони дитинства  ………………………    58

 

1.                 АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  № 8

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виконуючи ст. 53 Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту»,  Положення про дошкільний навчальний заклад, Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), керуючись власним Статутом та іншими чинними нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу протягом навчального року працював над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвиваючого середовища.

Загальні відомості про КЗО ДНЗ № 8

Дошкільний навчальний заклад № 8 – це заклад комунальної власності загального розвитку. Функціонує з 1939 року. Згідно з рішенням міської ради від 07.09.2016 №3913 «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у звязку зі зміною географічних назв», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 283 від 06.12.2016 «Про затвердження статутів комунальних закладів освіти»  з 1 січня 2017 року Комунальний   заклад  освіти  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)

№ 8» Дніпропетровської міської ради було переіменовано в Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8» Дніпровської міської ради.

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 8» Дніпропетровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпро.

Контакти дошкільного навчального закладу

49044, м. Дніпро,

вул. В. Моссаковського, 18,

тел. (056) 745-13-54

[email protected] dnерredu.dp.ua

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Шевченко Тамара Семенівна

Рік побудови

1955

Проектна потужність

4 групи,  75 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.,

кінець роботи – 19.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

107 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 28 вихованці

Наповнюваність груп

раннього віку -140%;

дошкільного віку – 138%

Наповнюваність дошкільного закладу

145,3 %     

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

Гурток з англійської мови « Легкий англійський» - 1 група – 15 дітей.

 

 

ДНЗ знаходиться в окремій будівлі. Освітній процес, догляд і безпечне перебування дітей в закладі на протязі дня забезпечується. Це групові та спальні кімнати, спортивно-музична зала, медичний кабінет, ізолятор, харчоблок, пральню, спортивний майданчик.

Групові приміщення в дошкільному закладі та обладнання  відповідає санітарно-гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.           

Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку.

Ігрові майданчики розташовані на прилеглій теріторії. Територія майданчиків утримується в чистоті і порядку.  Упродовж року  проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу, до літнього оздоровлення були пофарбовані малі архітектурні форми на майданчику, ігрове обладнання, обрізані дерева, завезений пісок.

Зарахування дітей до ДНЗ здійснюється на підставі електронних заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік розпочався 1 вересня 2016 р. та закінчився 31 травня 2017 р. З 1 червня  по 31 серпня 2017 р. у ДНЗ проводилося оздоровлення дітей через використання комплексу загартовувальних процедур за допомогою водних та повітряних факторів.

Персонал закладу складає 20 працівників:

- 9 педагогів, 5 з яких які мають вищу педагогічну освіту,

- медичний персонал –сестра медична старша(вакансія з 01.03.2017р),

- технічний персонал – 11 чол.

Фахова компетентність вихователів сприяє якісній роботі по реалізації пріоритетних напрямків освітньої діяльності за стандартами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.  Укомплектованість педагогічним та технічним персоналом складає 100%.

Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до плану, що складається на навчальний рік та період літнього оздоровлення. План був схвалений педагогічною радою закладу від 29 серпня 2016 р., протокол № 4, та погоджений відділом освіти Соборної районної у м.Дніпрі ради.

Приорітетними завданнями у керівництві навчальним закладом у 2016-2017 н.р. були:

        - патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності;

        - продовжувати роботу з трудового виховання в процесі організованої  т самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

        - ранній вік- основа всебічного розвитку особистості дошкільника,

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Організація освітньої роботи в дошкільному закладі у 2016-2017  навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України

ü    Про  освіту

ü    Про дошкільну освіту

ü    Про охорону праці

ü    Про дитяче харчування

ü    Про фізичну культуру і спорт

ü    Про мови в Українській РСР

ü    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

ü    Базового компоненту дошкільної освіти,

ü    Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,

ü    Положення про дошкільний навчальний заклад (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003  № 305),

ü    нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016  № 234),

ü    Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016  № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році»

та інших нормативно-правових актів, а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Навчально-матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002   № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

Педагоги нашого закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», зразковий комплект «Практика управління дошкільним закладом», до складу якого входять: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра».

За минулий навчальний рік свою фахову майстерність на курсах при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної освіти підвищили вихователі Сазонова О.О., та Васильковська Ж.Г.

Для проведення атестації педагогів заклад, як малокомплектний,  приєднаний до КЗО ДНЗ № 347. У 2016-2017 навчальному році атестацію пройшла вихователь Васильковська Ж.Г. За результатами атестації їй було встановлено II категорію.

           На 2018 рік заплановано проходження курсів на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст» вихователя  Новік Н.М.

          На базі нашого ДНЗ було проведено методичне об'єднання музичних керівників Соборного району «Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей». Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Калинка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

             Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують, як зробити те, що хочеться.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2016-2017 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмами «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт» (старший дошкільний вік). Вихователі використовували варіативні програми з екологічного виховання, основ безпеки життєдіяльності, затверджених Дніпропетровським  інститутом післядипломної педагогічної освіти.

          З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

 1.

 «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у  2016-2017н.р.»

Серпень 2016

 2.

«Патріотичне виховання»

Листопад 2016

 3.

«Рання профорієнтація дітей»

Березень 2017

 4.

« Підсумки та планування роботи»

Травень 2017

 

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» була обрана як приорітетна в організації освітнього процесу в групах дошкільного закладу, додатковими були обрані программа «Впевнений старт» (для дітей старшого віку). рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.).

Для реалізації інварітивної складової Базового компоненту дошкільної освіти в Україні з вересня 2016 р. почав роботу гурток вивчення англійської мови « Легка англійська». Керує роботою гуртка вихователь Стехна П.М. Діти із задоволенням відвідують гурток, педагог використовує сучасні методики, ігри, мультимедійні засоби для заохочення дітей займатися малюванням.

З вересня 2016 року педагоги розпочали роботу над II етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Від моменту народження дитина розвивається як соціальна істота. Під час спілкування з оточенням вона набуває суспільного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Без цього неможливе формування психічних процесів і якостей її особистості.

Одним із центральних видів діяльності, через який дитина освоює правила співжиття з людьми (рідними, близькими, чужими, чоловіками та жінками; молодшими, однолітками, старшими за себе, дорослими, старими людьми, приємними, байдужими їй, неприємними) є спілкування. Воно має привертати до себе увагу педагогів, ніяк не меншу, ніж, наприклад, навчальний процес. У певному сенсі спілкування є само мотивованим процесом. Вихователі приділяли цій роботі багато уваги – проводили бесіди з дітьми, заняття у формі полілогу, намагались давати дітям можливість висловлювати свою думку, не соромитись спілкуватися з дорослими, однолітками.

Гра – засіб соціалізації дошкільника – найдоступніший для дітей вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього середовища вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення і уяви дитини, здатність її до фантазування, емоційної активності. Тому створення ігрового середовища було одним із пріоритетних завдань педагогів, бо в пристосованому приміщенні це нелегко. Протягом року були оновлені ігрові куточки в группі раннього віку, середній групі.

Вихователі та музичний керівник відвідували засідання районних методичних об’єднань.

Підвищуючи свій професійний рівень, педагоги ДНЗ продовжили працювати за обраними в минулому навчальному році напрямками:

 

п/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1.      

Арєстова О.В.

Розвиток творчих здібностей в процесі музично-ритмічної діяльності

 

2.      

Легкоступ І.А.

Громадянське виховання особистості

 

3.      

Васильковська Ж.Г.

Розвиток художньо-мовленнєвих здібностей та творчого перевтілення дитини засобами театралізованої діяльності

 

4

Новік Н.М.

Розвиток творчих здібностей засобами образотворчої діяльності

 

5

Сазонова О.О.

Використання дидактичних ігор в процесі навчання та розвитку дітей

 

7

Ткаченко І.В.

“Дошкільникам — освіта для сталого розвитку”

 

         

 

Протягом навчального року проводились тематичні свята та розваги. Так, в жовтні в усіх вікових групах пройшли тематичні заняття «Свято Осені». А в листопаді для дітей старших груп було проведено спортивне свято «Козацькі розваги», на якому діти змагалися у спритності, силі та знанні українських народних ігор. В підготовці свята приймали участь виховате Карпова Т.В., Легкоступ І.А., Ткаченко І.В..

Творчо підходила до підготовки сценаріїв музичний керівник Арєстова Олена Володимирівна. Новорічні ялинки, Різдвяні свята, жіноче свято, свято Великодня, випускний ранок пройшли цікаво, яскраво, задоволення отримували і діти, і батьки, що були присутніми на цих заходах.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю. Під час проведення різних видів контролю освітнього  процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам щодо його складання і знаходиться на достатньому рівні. У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2016-2017 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2016-2017 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

Керуючись державними документами та планом роботи закладу на 2016-2017 н.р., колектив ДНЗ протягом року працював творчо та відповідально, було досягнуто певних успіхів у виконанні поставлених завдань:

- нагородження грамотами, подяками, запрошення до роботи в творчій групі тощо, на підсумковій педраді грамоти за креативність та творчість;

- удосконалена стратегія контролю: надано пріоритетність колективній формі контролю (професійні дискусії, творчі звіти педагогів, взаємовідвідування занять та їх аналіз) та  активізовано самоконтроль (роботу на довірі).

Але:                                                                                                                                                                       

o   недостатньо проводилась поглиблена робота педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

o   залишається задовільним рівень інноваційної компетентності окремих педагогів.

Отже, головним завданням управлінської діяльності в ДНЗ на наступний навчальний рік є:

o   активізація роботи педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

o   удосконалення роботи щодо підвищення рівня інноваційної компетентності педагогів;

o    проведення моніторингу статистичного та педагогічного аналізу отриманих результатів.                                                                                                                                                                                                                                                                     Дошкільний заклад у 2016-2017 навчальному році увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалась тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

Дітей оточують педагоги, медичні працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування,  здійснюють контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи, можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. В ДНЗ створені належні умови для фізичного виховання дошкільників. 19 червня 2017 р. в закладі пройшли змагання «Веселі старти» (з елементами футболу), на яких діти в ігровій формі продемонстрували знання елементів такої цікавої і улюбленої гри, як футбол (прокачування м’яча між предметами, забивання м’яча у «ворота» та інші).

Протягом року продовжувалась робота з національно-патріотичного виховання дітей. На початку року (згідно річному плану) творчою групою були розроблені умови конкурсу на кращий куточок з національно-патріотичного виховання. Але під час проведення конкурсу було визначено, що куточки в групах не відповідають вимогам конкурсу, потребують оновлення та осучаснення. Тому творча група  вирішила перенести конкурс на наступний навчальний рік, дати можливість вихователям привести куточки у відповідний стан.

З метою дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм протягом року були проведені Тижні безпеки (10-14 квітня, 17-21 липня), а також Тиждень з безпеки дорожнього руху (травень) та свято «Наш друг – Світлофор» (10 липня 2017 р.). Налагоджена система надання дітям тематичних знань: «Азбука автомобільних доріг», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Дитина серед людей та предметів», «У природи є різна погода», «Школа екстремальних ситуацій». З метою запобігання нещасних випадків та збереження здоров’я систематично проводяться інструктажі (вступний та поточні) з охорони життя та здоров’я дітей, дотримання техніки безпеки в групах та на майданчиках закладу. З  метою розвитку у дітей стереотипів безпечної поведінки  в групах проводилось моделювання ситуацій та їх аналіз, бесіди, уроки практичного життя. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Цікаво та ефективно пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки, під час якого  були практично відпрацьовані правила евакуації дітей із приміщень дошкільного закладу. Для дітей  була проведена розвага «Будь обережним», виставка спільних робіт з батьками «Вогонь на службі у людини». Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Перевіркою було виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні.

Таким чином, робота із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.  

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітній період не було.

 

Готовність до школи

Освітньо-виховна робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я».

Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась  у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам'ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення  звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма). Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу.

 

                      Ознайомлення з навколишнім світом:

 

                                     Високий рівень    - 27 %;

                                     Достатній рівень  - 70  %;

                                     Низький рівень     -   3 %.

 

Вихователями груп дошкільного віку проведено обстеження загальнопізнавальних умінь та навичок дітей у групі середньо-старшій. Результати свідчать:

                                     Високий рівень    - 41 %;

                                     Достатній рівень  - 54  %;

                                     Низький рівень     -   5%.

 

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду, виразному читанні віршів. А 5% дітей перед школою потребують індивідуальної роботи з логопедом.

Аналіз показників готовності дітей до навчання в школі у 2016-2017 н.р.

 

                                     Високий рівень    - 45 %;

                                     Середній рівень   - 52  %;

                                     Низький рівень     -   3%.

 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Медичне обслуговування здійснює лікар-педіатр Маклякова Л. Г.

Харчування дітей здійснюється відповідно до інструкцій з організації харчування дітей в ДНЗ. Діти одержують 3-разове харчування при перебуванні в ДНЗ. Сестра медична старша складає меню-розклад з урахуванням примірного меню та технологічних катрок, погоджених з СЕС. Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Було забезпечено організацію харчування дітей пільгових категорій.

В дошкільному закладі створені необхідні матеріально-технічні умови щодо організації повноцінного та якісного харчування. Приміщення харчоблоку укомплектоване необхідним технологічним обладнанням та забезпечене системами холодного, гарячого водопостачання, каналізацією. Функціонує система доочистки води.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·                   дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·                   організація питного режиму для дітей у групах;

·                   дотримання режиму харчування у закладі;

·                   дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·                   дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·                   організація харчування дітей пільгових категорій;

·                   запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·                   ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

·                   проходження медичних оглядів працівниками.

Постійно проводилося та покращувалося матеріально-технічне забезпечення організації харчування, це:

·                   забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

·                   стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

·                   стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

·                   облік та реалізація тари.

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників. Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб - батьків. Адміністрація залучила батьків до участі в створенні умов функціювання дитячого закладу та зміцнення матеріально-технічнонї бази. Завдяки активній діяльності батьківського комітету матеріально-технічна база значно покращилась, а саме:

- Придбано: 

§  шафи для роздягання в ясельну групу;

§  Стільці для залу ;

§  Поточний ремонт роздягалень молодша, середня група;

§  Дитячі ковдри для молодшої групи;

§  Матеріали для прикрашання музичної зали до свят.

      - Завезено пісок.                                                            

Все, що придбано і подаровано батьками,  було взято  на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

Спільно з батьками зроблені кроки у матеріальному забезпеченні освітнього процесу вихованців: освітніми програмами, методичними посібниками, дидактичними матеріалами, зошитами з друкованою основою. Звітня інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах та на сайті ДНЗ в розділі «Фінансова діяльність» та в батьківських інформаційних куточках.

У ДНЗ діє батьківський комітет дошкільного навчального закладу як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданні комітету розглядалися питання навчально-виховної роботи та розвиток матеріально-технічної бази, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садка постійно ведеться планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводились батьківські збори, індивідуальні консультації.

Але поряд з успіхами існують такі проблеми:

-       відсутність державного фінансування не дає можливості для забезпечення повноцінного сучасного освітнього процесу інформаційно-комунікативними технологіями, в достаній кількості, якості наочного, демонстаційного та роздаткового матеріалу; авторських розвивальних ігор та фізкультурного обладнання,

-       необхідний ремонт фасаду закладу,

-       заміна покриття на спортивному майданчику.

В навчально-виховній роботі спостерігаються такі проблемні питання:

1.      Недостатнє володіння педагогами комп’ютерними технологіями.

2.      Слабий рівень сформованості у дітей соціальних навичок в грі, праці, самостійній художній діяльності.

3.      Недостатнє забезпечення фізкультурним обладнанням.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015  № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020  роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015  № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»  від 13.06.2017 № 1/9-322, чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку.

        Основні завдання у 2017-2018 році — створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення особистісно орієнтованої освітньої системи, гуманізації та індивідуалізації педагогічного процесу в навчальному закладі.

        Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

         В ході виконання річного плану ДНЗ в 2016-2017 н.р. були досягнуті певні результати у виконанні поставлених  завдань.

        Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання:

-         вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);

-         функціонування державної мови під час навчально виховного процесу;

-         слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку  (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);

-         залишається проблема створення особистісного розвивального середовища  куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші;

 

У 2017-2018  навчальному році колектив ДНЗ № 8 буде працювати над  III  (практичним) етапом нової обласної проблеми  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   (обласний науково-методичний проект). Мета III етапу – розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вихователя, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності..

Продовжиться  робота над міською проблемою — Інтеграція родинного та суспільного виховання.

Також колектив працюватиме над реалізацією завдаань другого року програми ДНЗ, обраної в минулому навчальному році на три роки, «Громадянське виховання особистості». Мета 2-го етапу - використання в роботі з дітьми набутого досвіду, зібраного практичного матеріалу.

На педагогічній раді № 4  від  ___ 2017 року (протокол № 4) було прийнято рішення у 2017-2018 навчальному році продовжити працювати за програмами  «Дитина в дошкільні роки», оновленою програмою «Впевнений старт» (для дітей старшого віку) та іншими рекомендованими додатковими освітніми програмами.

Метою програми «Дитина в дошкільні роки» є створення у сім'ї і в дошкільному навчальному закладі умов для зро­стання активної, життєрадісної, творчої особистості, чемної, привітної дитини, що любить і шанує батьків, рідних, свій край, рідну мову, пісню, змалечку при­лучається до традицій і звичаїв свого народу, до по­ваги інших народів, до основних морально-етичних та естетичних цінностей  національної  і   світової  культури. У програмі визначені загальні завдання освітньо­го процесу в дошкільних навчальних закладах. Програма дає можливість кожному педагогічному ко­лективу виробити свою власну позицію, відповідно опрацьовуючи,  поглиблюючи  той  чи  інший  розділ.

 Сітка занять на навчальний рік складена у відповідності до визначених програм та з урахуванням вимог Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26.

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології  Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

У 2017-2018 навчальному році чинними є такі програми.

Комплексні освітні програми:

1.     Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція),              наук. керівник Богуш А.М. – 2012.

2.     «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. керівник Крутій К.Л.);

3.                  «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.);

4.                  «Впевнений старт» (оновлена), програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

5.                  «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

6.                 « Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

7.                  «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.);

8.                 «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. Кер. Богуш А.М, упорядник Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., Дорошенко З.П. та ін..) – нове видання 2015 року.

9.                  «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

10.             «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

11.            «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

 

Парціальні освітні програми:

1.                  «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

2.                  «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

3.                  «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

4.                  «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

5.                  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

6.                  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

7.                  «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

8.                  «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші); 

9.                  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

10.             «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

11.             «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

12.             «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., Мельниченко Ю.В.);

13.             «Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

14.             «Настільний теніс», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс (авт. – Авраменко О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

15.             «Юний легкоатлет»,  програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.);

16.             «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

17.             «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

18.             «Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.);

19.             «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);

20.             «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  Романюк О.В., Дульська Г.П.);

21.             «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот» (авт. – Богуш А.М.);

22.             «Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків», навчальна програма для дітей старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів (авт. – Бучацька Т.Г., Кочмар Р.М.).

 

 

 

Якісний склад педагогічних кадрів КЗО ДНЗ № 8

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

ПІБ

Посада

Рік народ.

Освіта

Категорія

Стаж роб.

1.      

Шевченко Тамара Семенівна

Завідувач

 

1946

 Повна Вища

Рівненський державний педагогічний інститут 1968

спеціаліст вищої категорія

40

2.      

Новік Наталя Миколаївна

Вихователь

 

 

1984

Повна вища

Дніпропетровський національний універсітет

 

спеціаліст ІІ категорії

11

3.      

Легкоступ Ірина Анатоліївна

Вихователь

 

1966

 Не повна вища

Дніпропетров-ське педагогічне училище

Вихователь-спеціаліст

   

21

4.      

Карпова Тетяна Володимирівна  

Вихователь

 

1964

Не повна вища

Дніпропетров-ське педагогічне училище

вихователь-спеціаліст

 

15

5.      

Васильковська Жанна Георгіївна

Вихователь

 

1971

Повна вища

Олександрійське пед. училище

Дніпропетровський національний університет

Вихователь-спеціаліст

 II

категорії.

12

6.      

Сазонова Олена Олексіївна

Вихователь

 

1970

Повна вища

Полтавський державний педагогічний університет ім. Короленка 2002

Вихователь-спеціаліст

вищої

категорії

26

7.      

Клименко Інна Георгіївна

Вихователь

 

1968

Повна вища

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Інститут післядипломної освіти

Вихователь-спеціаліст

      

10

8.      

Ткаченко Ірина Володимирівна  

Вихователь

 

1968

Не повна вища Дніпропетров-ське педагогічне училище

Вихователь-спеціаліст

 

18

9.      

Труш  Ірина Олексіївна

Вихователь

 

1976

Професійно технічна Дніпропетровське професійно-технічне училище

Вихователь

9міс

10.  

Арєстова Олена Володимирівна

Музичний керівник

1966

Повна вища

Криворізький державний педагогічний інститут

Спеціаліст ІІ категорії

23

 

 

 

 

 

Аналіз освітнього складу педагогічного колективу

Вік

Аналіз статистичних даних

Результати атестації

До 20 – -

Повна вища  – 5

Вища категорія - 2

20-30 – -

Неповна вища – 4

І категорія – 0

30-40 - 1

Педкласс - 0

П категорія – 3

40-50 – 6

Середня-спеціальна –1

Спеціаліст – 4

50-55 – 2

Середня – 0

8 тар. розряд - 1

55 та старше - 1

 

9 тариф. розряд - 0

 

 

 

 

 

 

II. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

2.1. Підвищення педагогічної майстерності

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Приміт

ка

Педгодини

- Огляд новинок методичної літератури

- Консультація «Планування навчально-виховної роботи у 2017-2018 н.р.»

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів

- Про організацію роботи над 3 етапом роботи над обласним науково-педагогічним проектом

 

вересень

 

 

завідувач

 

 

 

- Опрацювання публікацій в періодичних фахових журналах

- Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів

 

жовтень

 

вихователі

 

- Звіт вихователів з самоосвіти.

- Огляд і аналіз новинок методичної літератури.

- Затвердження сценаріїв і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята

 

листопад

 

вихователі, завідувач

 

 

- Звіт-аналіз про проведення зимових канікул (кожна група).

- Щодо функціонування міні-музеїв у закладі

 

грудень

вихователі,

 

- Підсумки діагностики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності за перше півріччя навчального року

- Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення свята 8 Березня

 

січень

звіти вихователі,

 

 

 

музичний керівник

 

- Робота з батьками – форми і методи

-Огляд новинок методичної літератури

 

лютий

вихователі

 

 

- Огляд новинок методичної літератури

- Взаємоперевірка вихователів.

 

березень

завідувач

 

 

- Звіт про готовність дітей старших груп до школи

квітень

завідувач

 

 

- Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи ДНЗ на наступний навчальний рік

травень

завідувач

 

 

консультації, участь у методоб`єднаннях

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечити участь кожного педагога в роботі районних та садових методичних заходах

згідно з планом роботи РМК, ДНЗ

завідувач

 

Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН України, Департаменту гуманітарної політики

протягом року

завідувач, педколектив

 

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності

протягом року

завідувач.

 

Якісний аналіз педкадрів

до 20.09.

завідувач

 

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

- проводити взаємовідвідування занять між колегами;

- здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог

протягом року

                                                                                                                      вихователі

 

 

 

Консультації

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 

1.

Моральне виховання: нові чи старі проблеми? ДВ №7, 2014

жовтень

завідувач

 

2.

Про організацію роботи з музичного виховання в ДНЗ. ДВ №10, 2016. С.12

грудень

завідувач

 

3.

Долаємо агресію разом.

ДВ №12, 2016

лютий

завідувач

 

4.

Виховання толерантності у старших дошкільнят ДВ № 10, 2014, с. 9

березень

завідувач

 

5.

Щоб навчати, треба знати (формування споживчої культури) ДВ №8, 2013

травень

завідувач

 

 

 

Колективні перегляди

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ний

Примітка

1

Морально-етичне виховання

Інтегроване заняття в старшій группі: «Що таке совість» 

журнал «Вихователь-методист» №5, 2017 с.20

 

листопад

вихователь 

Легкоступ І.А.

 

2

Комунікативно-мовленнєвий розвиток

Інтегроване заняття (середня группа)

лютий

вихователь .

Ткаченко І.В

 

4

Екологічне виховання

Інтегроване заняття (молодша група)

«Властивості води»

березень

вихователь

Сазонова О.О.

 

5

Художньо-естетичний розвиток

Знайомство з театром

квітень

музичний керівник Арєстова О.В.

 

 

 

 

2.2. Удосконалення професійної творчості

 

Огляди, конкурси:

ü Конкурс-огляд національних куточків в ДНЗ

 

 

Квітень

 

 

 

положення, протокол

 

завідувач

 

 

 

 

 

2.3. Удосконалення професійної майстерності

Психолого-педагогічний  тренінг

Мета: поглибити знання педагогів про особливості цілісного розвитку дитини, як особистості за Базовим компонентом дошкільної освіти, формування її психофізичного потенціалу в умовах реалізації завдань програми «Я у Світі» (нова редакція). Сформувати бачення та усвідомлення педагогами власних пріоритетних цінностей, підвищити життєвий тонус шляхом формування позитивного мислення. Сприяти розвитку професійної майстерності.

 

Тема

Форма проведення

Відповіда

Льний

Приміт

ка

 

І.

Психофізичний розвиток дитини

1.     Групова взаємодія.

2.     «Мої очікування».

3.     «Що ми розуміємо під поняттям «психофізичний розвиток?»

4.     «Пальчикова терапія»

5.     «Яка дитина є психічно здоровою?»

6.     «Пісочна терапія»

 

7.     Вправа «Чарівний мішечок».

8.     Прощання

9.     Побажання.

 

 

вправа

 

групове обговорення

 

 

робота в парах

 

 

робота у групах

 

 

рефлексія

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Самоосвіта

 

 

з/п

Зміст роботи

Строки

Відповідальні

Вид роботи

Примітка

1.

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

-провести діагностику обізнаності педагогів щодо питання соціалізації особистості (соціалізація вихованців різного віку);

-провести індивідуальні консультації щодо складання планів із самоосвіти;

-затвердити плани педагогів із самоосвіти;

-звіти педагогів за обраними темами самоосвітн ьої роботи

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

жовтень

 

 

1/кварт

завідувач,

 

 

 

 

зошит із самоосвіти

 

2.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

1/кварт

завідувач,

оглядово-операт.

 

3.

З метою якісного підвищення професійного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів забезпечити участь педагогів у районних методичних заходах

згідно з планом роботи МО

завідувач,

 

конспекти занять, колективні перегляди

 

 

2.4.          Педагогічні ради

№ п/п

Термін прове-дення

Порядок денний

Форма обгово-рення питання

Відпові-дальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Педагогічна рада №1

« Завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік»

1

серпень 2017р.

Вибори секретаря педагогічної ради .

голосування

завідувач

 

2

 

 Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 Інформація

Вихователь

 

3

 

Обговорення і затвердження плану роботи КЗ0 « ДНЗ № 8» на 2017/2018 н. р.

обговорення

Завідувач

 

4

 

Затвердження:

-парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах;

-форми планування освітньої роботи з дітьми;

-режиму дня та розкладу занять вікових груп;

-плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

-плану спільної роботи КЗО «ДНЗ № 8» та ЗОШ № 71;

-плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

Обговорення

завідувач

 

5

 

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період 2017 р

Інформація

вихователь

 

6

 

Ознайомлення педагогів з перспективним планом атестації та проходженням курсової перепідготовки        

Інформація

Завідувач

 

7

 

Продовжувати роботу щодо дотримання мовного законодавства та нормативних вимог до ведення ділової

документації       

інформація

 

вихователь

 

 

 

 

        

8

 

Презентація новинок методичної літератури і посібників.

Виставка

вихователь

 

 

 

 

Педагогічна рада№2

«Національно-патріотичне виховання дошкільників. »

1

листопад 2017р.

 Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

інформація

вихователь

 

2

 

 Продовжувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників.

 Доповідь

Завідувач

 

3

 

 Основні шляхи оптимізації національно-патріотичного виховання. ( з досвіду роботи педагогів)

 круглий стіл

вихователі

 

4

 

 

 Стан роботи щодо національно-патріотичного виховання дошкільників

( усі дошкільні групи).

довідка 

 

 

вихователь

 

 

 

5

 

Огляд новинок методичної літератури .

Презентація

вихователі

 

Педагогічна рада №3

«Трудове виховання як важливий засіб

ранньої соціалізації дітей дошкільного віку

1

Лютий 2018р.

 Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

Інформація

вихователь

 

2

 

 Трудове виховання дітей дошкільного віку як

педагогічна проблема сучасності

Доповідь

вихователь

 

3

 

 Обсяг і зміст трудової

діяльності дітей

дошкільного віку.

(з досвіду роботи)

доповідь

вихователь

 

4

 

 За результатами тематичного вивчення «Формування навичок самообслуговування в групі дітей раннього віку»

Довідка

вихователь

 

5

 

Виставка дидактичного матеріалу для формування навичок самообслуговування в дітей дошкільного віку.

виставка

вихователі

 

Педагогічна рада №4

Про підсумки роботи ДНЗ за 2017/2018 навчальний рік.

1

травень 2018р.

 Аналіз виконання рішень попереднього засідання педради.

інформація

завідувач

 

2

 

Компетентність дошкільників старшого віку відповідно до програми

« Дитина в дошкільні роки».

довідка

вихователь

 

3

 

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2017/2018 н.р. відповідно до програми 

« Дитина в дошкільні роки».

звіт

вихователі

 

4

 

Комунікативно - мовленнєва активність дітей дошкільного віку.

інформація

 вихователь

 

 

5

 

Про психологічну готовність старших дошкільників до навчання в школі.

звіт

Вихователь

 

6

 

Організація роботи ДНЗ у літній оздоровчий період:

інформація

Завідувач

 

Затвердження плану

роботи ДНЗ на літній період.

 

 

 

7

 

 

Виставка методичних посібників з безпеки життєдіяльності дошкільників.

виставка

 

вихователь

 

                             

 

2.5. Атестація, курсова перепідготовка

 

 

 

Прізвище

ініціали

 

Посада

Поперед.

прох. підв. кваліф.

Дата і

результати

попередньої

атестації

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

 

 

К

 

 

К

 

 

К

 

 

А

 

 

К

 

 

А

 

 

К

 

 

А

 

 

К

 

 

А

 

 

К

 

 

А

 

 

К

 

 

А

1

Шевченко Т.С.

Завідувач

2015

2016, вища категорія

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

К

А

 

 

2

Арєстова О.В.

Муз кер

2013

2015,  ІІ категорія

 

 

 

 

 

 

К

 

 

А

 

 

 

 

3

Васильковська Ж Г.

Вих-ль

2016

2017, спеціаліст

II категорії

 

 

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

Легкоступ І.А

Вих-ль

2013

2016, вихователь-спеціаліст

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Новік Н.М

Вих-ль

2011

2014, спеціаліст

II категорі

 

 

 

 

К

 

 

А

 

 

 

 

 

 

6

Сазонова О.О.

Вих-ль

2017

2018, спеціаліст вищої категорії

 

 

 

 

 

 

К

А

 

 

 

 

 

 

7

Ткаченко І.В.

Вих-ль

2014

2016, вихователь-спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

К

А

 

 

 

 

 

 

8

Карпова Т.В.

Вих-ль

2014

 2016

Вихователь-спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

А

 

 

9

Клименко І.Г

Вих-ль

2011

2015, вихователь-спеціаліст

 

 

 

 

 

 

К

А

 

 

 

 

 

 

 

Труш І.О.

Вих-ль

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища категорія – 5

1 категорія –

2 категорія -2

Спеціаліст – 2

8 т.р - 1

2.6. Дігностика. Моніторингові дослідження

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Провести педагогічне тестування дітей дошкільного віку

вересень 2017,

січень-травень 2018

завідувач

 

2

Провести оцінювання розвивального середовища у всіх вікових групах

до 1.10.2017

завідувач

 

3

Вести моніторингові дослідження за якістю дошкільної освіти в ДНЗ

протягом року

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Зміст перевірки

Вид контролю

Термін проведен

ня

Групи

Форма підведення підсумків

Відпові

дальні

При

мітка

1.Стан готовності до нового навчального року (санітарно-гігієнічний, естетичний стан приміщень, території дитсадка, наявність документації)

 

2.Системність планування та проведення бесід з дітьми на морально-етичні теми 

 

3.Стан робот із дітьми з підготовки до новорічних та різдвяних свят. Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення свят

 

4.Дотримування вимог рухового режиму та режиму дня

 

5.Стан самоосвіти педагогічних працівників

 

6.Стан та оснащення батьківських куточків

 

7.Готовність педагога до проведення освітнього процессу: занять, прогулянок, праці, інших видів діяльності

опер.-підсумковий

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичний

 

 

 

 

попередж .

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативно-вибірковий

 

 

 

вибірковий

 

 

 

оперативний

 

 

вибірковий

до 20.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16.11

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

січень

 

 

 

лютий

 

 

щомісячно протягом року

всі групи

 

 

 

 

 

 

 

 

старша група

 

 

 

всі групи

 

 

 

 

 

 

 

всі групи

 

 

 

всі групи

 

 

всі групи

 

всі групи

інформація до наказу

 

 

 

 

 

 

 

довідка до педради

 

 

довідка, наказ

 

 

 

 

 

 

 

Інформація до наради

 

 

інформація

 

 

інформація до педради

 

інформація до педради

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач, виховате

лі

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

4.1. Співпраця зі школою

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Примітка

Організаційна робота

1

Забезпечити систематичний облік дітей 5-річного віку за мікрорайоном ДНЗ

До 25.09.

Завідувач

 

2

Обговорити та затвердити план спільної роботи дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів

До 28.08

Директор СШ, завідувач ДНЗ

 

           Методична робота

1

З метою мотиваційної готовності до навчання в школі організувати та провести екскурсії до школи:

·                    на перший дзвінок;

·                    до бібліотеки;

·                    на останній дзвоник.

 

вересень

жовтень

травень

 

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі

 

2

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності до школи систематично використовувати в роботі:

- читання літературних творів про школу;

- бесіди з дошкільниками ;

- знайомство з правилами поведінки в школі;

-сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику

Впродовж року

Вихователі

 

3

З метою підвищення якості організації перспективності та наступності в роботі ДНЗ та школи:

- відвідати уроки в перших класах для вивчення методів і прийомів, які використовують вчителі;

- ознайомитись із програмою першого класу;

- організувати круглий стіл із працівниками початкової школи, батьками та педагогами ДНЗ;

- організувати спільні виставки дитячих робіт із малювання та ручної праці;

 

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ

 

директор школи

 

Вихователі

 

 

 

4

Розробити поради для батьків дітей старшого дошкільного віку щодо профілактиким шкільної дезадаптації

Протягом року

Вихователі старших групп, вчителя початкових класів

 

Робота з батьками майбутніх першокласників

1

Організація і проведення батьківських зборів у старшій групі за участю вчителя початкової школи

До 30.09.

Завідувач, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

2

Провести анкетування батьків майбутніх першокласників із питання підготовки дітей до школи «Чи готова моя дитина до школи?»

До 30.05

Вихователі старшої групи

 

3

Організувати роботу «Педагогічної вітальні» для батьків вихованців старшого дошкільного віку з питань підготовки до школи

Протягом року

Вихователі старших групп

 

4

Провести дні відчинених дверей із показом організованої навчальної діяльності дітей і вихователів

1 раз у квартал

Вихователі старших групп

 

5

Організувати освітню роботу з батьками через оформлення:

-батьківських куточків

-папки-пересувки «Напередодні школи»

-виставки дитячих робіт

-експрес-інформації

Протягом року

Вихователі старших груп

 

 

4.2. Робота з батьками

Посилюється увага до організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи є залучення батьків (осіб, що їх замінюють), інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-психолого-педагогічна просвіта. Залучення до освітнього процесу розпочинається з презентацій роботи закладу і груп, спостереження за роботою фахівців із дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо. Донесенню до родин необхідних психологічних, педагогічних, медичних знань сприяють індивідуальні і групові, письмові, усні та інтернет -, онлайн -консультації спеціалістів; батьківські збори, лекторії, «батьківські школи» та інші форми роботи. Для популяризації таких знань відводяться сторінки на сайтах дошкільних закладів.  З метою вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості, проводяться усні/письмові опитування, обговорення актуальних питань в індивідуальних і колективних бесідах. Зібрана інформація враховується при плануванні роботи дошкільного закладу та груп.

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідаль

ний

Примітка

1

Ширше залучати батьків до участі в освітньо-виховному процесі, творчо використовувати їхні професійні вміння

Постійно впродовж року

Завідувач ДНЗ, вихователі

 

2

Активно втілювати в практику роботи з батьками прогресивні форми роботи

Постійно впродовж року

Завідувач ДНЗ, вихователі

 

3

Розробити систему заходів щодо  створення позитивного іміджу ДНЗ:

·                  інформаційні стенди в ДНЗ;

·                  висвітлення роботи ДНЗ на  інтернет-сайті

Постійно впродовж року

Завідувач ДНЗ, вихователі

 

4

Залучати родину до активної участі в заходах ДНЗ, формувати в них почуття приналежності до колективу дошкільного закладу, як однодумців і спільників

Постійно впродовж року

Завідувач ДНЗ, вихователі

 

5

Загальні батьківські збори

Перспективи та завдання розвитку ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік

- програма «Дитина в дошкільні роки» про оптимізацію взаємодії педагога з батьками

- стан харчування в ДНЗ та медичне обслуговування

- звіт голови БК та перевибори БК

- різне

Звіт керівника ДНЗ

- ознайомлення з планом роботи на літній період

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

травень

Завідувач,

голова батьківського комітету,

вихователі

 

Завідувач,

голова батьківського комітету,

вихователі

 

 

 

6

Групові батьківські збори

Для другої молодшої групи

1.               Завдання виховання та навчання дітей у світі вимог програми «Дитина в дошкільні роки»

-вибори батьківського комітету

2.«Культура спілкування батьків та дітей»

Для середньої групи

1.Завдання виховання та навчання дітей у світі вимог програми «Дитина в дошкільні роки »

-вибори батьківського комітету

2. «Культура спілкування батьків та дітей»

Для старшої групи

1. Державний стандарт дошкільної освіти: вимоги часу

-вибори батьківського комітет

2. Формування дошкільної зрілості

-показники готовності дитини до школи

- анкетування батьків «Оцінка діяльності дитячого садка»

 

 

 

Вересень

 

 

Травень

 

 

 

Вересень

 

Травень

 

 

Вересень

 

Травень

 

 

 

Завідувач,

голова батьківського комітету

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

Протокол

 

 

Протокол

 

Протокол

 

 

Протокол

 

Протокол

 

7.

Робота з соціально незахищеними сім’ями:

- обстежити сім’ї та скласти акти обстеження;

- внести корекцію в соціальний паспорт ДНЗ;

- скласти списки дітей пільгових категорій

 

 

Вересень-жовтень

 

 

 

Вихователі, завідувач

 

8.

Засідання батьківського комітету дошкільного навчального закладу

Згідно плану

Голова БК 

 

9.

Провести облік дітей дошкільного віку визначеної території

Серпень

Списки дітей

10.09.2017

Робоча група

 

10

Консультації для батьків:

·      Економічне виховання

·      Стежимо за поставою дітей

·      Як провести вихідні дні

·      Граємось вдома

·      Дитина обманює

·      Як навчити дітей здоровому способу життя

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

 

 

Вихователі всіх груп

 

 

11

Анкетування

1.Чого Ви очікуєте від дитячого садка цього року?

2.Чи потрібна дітям дошкільного віку економічна освіта?

 

Вересень

 

Листопад

 

Завідувач

 

Завідувач

 

 

 

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою

 

№ з/п

Заходи

Термін

Викон.

1.

Проведення обліку дітей від народження до 6-ти років на закріпленій за ДНЗ території

липень -серпень

завідувач

2.

Організація та проведення соціально- педагогічного патронату дітей, які виховуються вдома

постійно

завідувач

3.

Проведення просвітницької роботи серед батьків та громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти

постійно

завідувач

4

Запровадження в ДНЗ різних форм охоплення дітей дошкільною освітою

постійно

завідувач

 

 

 

V. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

Примітка

1.      

Удосконалювати матеріальну базу ДНЗ.

впродовж року

завідувач

 

2.      

Систематично перевіряти виконання службових обов’язків працівниками ДНЗ.

постійно

завідувач

 

3.      

Комплектація вікових груп відповідно до віку дітей.

серпень-вересень

завідувач

 

4.      

Тарифікація педагогічних працівників.

вересень-жовтень

завідувач

 

5.      

Здійснення контролю за харчуванням дітей.

впродовж року

завідувач

 

6.      

Робота з трудовими книжками та особовими справами працівників.

вересень-жовтень

завідувач

 

7.      

Забезпечення своєчасного проходження медичного обстеження працівників.

впродовж року

завідувач

 

8.      

Здійснення контролю за економією води та енергоресурсів.

впродовж року

завідувач

 

9.      

Організація літніх оздоровчих заходів у ДНЗ.

травень

завідувач, вихователі

 

10.  

Підготувати ДНЗ до нового навчального року та зимовий період.

липень-вересень

завідувач, завгосп

 

11.  

Перевірка стану готовності топкової.

Серпень-вересень

завідувач, завгосп

 

 

5.2. Виробничі наради

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Приміт

ка

 

серпень

Організація роботи дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік.

1.           Про підсумки оздоровчого періоду.

2.           Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.           Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

4.           Про підсумки підготовки до нового навчального року.

5.           Про підготовку до зимового періоду.

6.           Різне

 

 

 

завідувач,

завгосп,

медсестра

 

 

грудень

1.      Про хід виконання Колективного договору та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

2.      Звіт уповноваженої особи  з охорони праці та вибори на 2018 рік

3.      Звіт пожежно-технічної комісії про стан пожежної безпеки в ДНЗ, вибори нового складу комісії на 2018 рік.

4.      Затвердження комісії з трудових спорів та аналіз роботи комісії за 2017 рік.

5.      Створення та затвердження комісії з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій. Аналіз роботи комісії за 2017 рік.

 

завідувач,

завгосп

 

 

 

 

лютий

1.                 Співпраця педагогів та технічного персоналу

2.                 Психологічний клімат у колективі

3.                 Про підсумки захворювання та відвідування дітей за 2017 рік.

4.                 Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму

завідувач,

ст. медсестра

 

 

травень

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017 – 2018 навчальний рік.

1.           Аналіз фізичного розвитку дітей старшого віку.

2.           Про підготовку до літнього оздоровчого періоду.

3.           Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

4.           Стан трудової дисципліни у закладі

5.           Різне

завідувач,

медсестра

 

 

 

 

 

5.3. Інструктажі

Контроль за виконанням вимог охорони праці під час проведення ремонту.

червень – липень

служба ОП

При

мітка

Складання актів готовності ДНЗ (приміщення, спортивного залу, майданчиків, груп) до нового навчального року.

серпень

комісія

 

Проведення вступного інструктажу з ОП при прийомі працівників на роботу.

за потребою

завідувач

 

Проведення повторного та інших видів   інструктажів  (первинного, повторного, позапланового, цільового на робочому місці).

за потребою

завідувач,            

ст.медсестра,

завгосп

 

 

 

Складання акту-дозволу проведення навчальних занять у спортзалі, на спортивних майданчиках

серпень

служба з ОП

 

Складання плану роботи на навчальний рік щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей.

серпень

завідувач, вихователі

 

Забезпечення наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях працівників ДНЗ.

постійно

служба ОП

 

Проведення навчань з охорони праці та ЦО.

вересень

служба ОП

 

Видання наказу про попередження дитячого травматизму.

вересень квітень 

завідувач

 

Коригування правил внутрішнього трудового розпорядку.

1р\рік

адміністрація,

профком

 

Оформлення куточка ОП.

вересень

Адміністрація

 

Заправка вогнегасників.

вересень

Адміністрація

 

Випробування системи опалення й отримання акту в теплових мережах.

вересень

завгосп

 

Контроль за підготовкою ДНЗ до роботи в зимових умовах.

жовтень

служба з ОП

 

Перевірка захисного заземлення та опору ізоляції електромережі.

листопад

завгосп

 

Перевірка пожежних рукавів,  кранів та гідрантів.

1р\кв

відповідальний з ПБ

 

Проведення доплати працівникам  зі шкідливими умовами праці.

вересень

постійно

завідувач

 

Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків.

1р\ кв

завідувач

 

Видання наказу про організацію роботи з охорони праці.

січень

завідувач

 

Контроль за журналом реєстрації інструктажів з працівниками.

протягом року

завідувач

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток № 1

 

МЕДИКО-САНІТАРНА РОБОТА

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Забезпечення здорового способу життя

1

Створення умов для оптимальної адаптації дітей у дошкільному закладі

протягом року

завідувач, вихователі

 

2

Чітке дотримання режиму дня

протягом року

завідувач вихователі

 

3

Регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей

протягом року

завідувач, лікар,

 

4

Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в групах

протягом року

Вихователі

 

5

Дотримання температурного режиму

протягом року

Вихователі

 

Організація рухового режиму

1

Ранкова гімнастика

щоденно

Вихователі

 

2

Заняття з фізкультури

 

згідно з розкладом

Вихователі

 

3

Фізкультура на свіжому повітрі

в дні, коли немає занять з фізкультури

Вихователі

 

4

Рухливі ігри

щоденно

Вихователі

 

5

Гімнастика пробудження

щоденно

Вихователі

 

6

Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи

щоденно

Вихователі

 

7

Пальчикова гімнастика

щоденно

Вихователі

 

8

«Хвилинки-здоровинки»

щоденно

Вихователі

 

9

Використання спортивно-фізкультурного комплексу

щоденно

Вихователі

 

10

Ігри на асфальті

 

Вихователі

 

Профілактика захворюваності

1

Загартування з урахуванням стану здоров'я дітей:

·        прогулянки на свіжому повітрі незалежно від погодних умов

·        умивання обличчя та полоскання ротової порожнини після їжі водою кімнатної температури

·        обливання водою рук до ліктів після денного сну

·        перебування в групі в полегшеному одязі

·         ігри з водою

щоденно

вихователі, помічники вихователя

 

2

Інші профілактичні заходи:

o   дихальна гімнастика

o   самомасаж різних частин тіла без предметів і з використанням різноманітних засобів (щіточок, мочалок, каштанового намиста тощо)

o   ходьба «доріжкою здоров'я»

щоденно

вихователі, помічники вихователя

 

3

Вживання часнику, цибулі

в осінньо-зимовий період

сестра медична старша, вихователі, помічники вихователя

 

Охорона психічного здоров’я дітей

1

Психогімнастика

двічі на тиждень

вихователі

 

2

Ігри-медитації

Протягом року

вихователі

 

3

Ігри-емпатії

Протягом року

вихователі

 

4

Кольоро, -музико, -звукотерапія

Протягом року

вихователі

 

5

Пісочна терапія

Протягом року

вихователі

 

Лікувально-оздоровча робота

1

Огляд дітей педіатром:

  • плановий;
  • за потребою.

1 раз на рік

щоденно

лікар

 

2

Кварцування приміщення групи

у період епідемії

медсестра

 

           

 

Додаток № 2

 

ПЛАН РОБОТИ ДНЗ

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

ЗАВДАННЯ

1. Всю роботу спрямувати на здійснення головного завдання – збереження і   зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

2. Більше уваги приділяти вихованню гармонійних відносин дитини і природи,  бережливого та обачного відношення до неї.

3. Удосконалювати форми спілкування дітей в ігровій діяльності, розвивати увагу та логічне мислення.

 

Адміністративно-господарська робота

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Затвердити план роботи ДНЗ № 326  на літній період.                    

28.05.2018

завідувач

 

2

Забезпечити майданчики піском.

До 01.06.18

завідувач

 

3

Провести косметичний ремонт приміщень.

 

протягом літа

завгосп, вихователі, батьки

 

4

Здійснити ремонт обладнання на території ДНЗ.

до 01.06.18

робітник по обслуговуванню будівлі

 

5

Пофарбувати спортивні та ігрові споруди на території ДНЗ.

 

травень

завгосп, вихователі, батьки

 

6

Очищення ділянки ДНЗ від отруйних рослин, ягід, грибів

протягом літа

м/с, вихователі

 

7

Контроль за своєчасним вивозом сміття

протягом літа

завгосп

 

8

Контролювати утримання території і приміщення закладу в належному стані.

постійно

завгосп

 

9

Суворо дотримуватись виробничої дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

постійно

завідувач

 

10

Здійснювати посилений контроль за харчуванням дітей.

постійно

ст. медсестра,

завідувач,

 

11

Регулярно проводити контроль за реалізацією та збереженням продуктів харчування.

постійно

завідувач,

 ст. медсестра, завгосп

 

12

Організувати відпускну кампанію згідно графіка.

протягом літа

завідувач

 

13

Провести огляд груп та території  по підготовці до нового навчального року.

до 01.09.18

адміністрація

 

 

Методична робота

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Надати методичні рекомендації вихователям на тему «Організація освітньо-оздоровчої роботи в ДНЗ влітку»

До 01.06.2018

завідувач

 

2

Внести зміни в режим дня та розклад занять  відповідно до тематичного планування

До 01.06.18

педагоги

 

3

Проводити систематичний контроль за організацією оздоровчої та виховної роботи з дітьми.

постійно

 завідувач,

ст. медсестра

 

4

Забезпечувати широку просвітницьку роботу серед батьків вихованців.

постійно

завідувач,

педагоги

 

5

Планувати та проводити ефективні методи загартування дітей в літній період.

протягом літа

ст. медсестра, вихователі

 

6

Організувати проведення літнього тижня безпеки дитини.

16.07.18-20.07.18

завідувач, педагоги

 

7

Забезпечити функціонування виставок дитячої творчості на літній період

«Ось і літечко прийшло» (червень),

«А вже липка цвіте» (липень),

 «У лісі, на річці, на лузі» (серпень).

протягом літа

завідувач, педагоги

 

8

Продовжувати поповнювати методкабінет методичною та художньою літературою.

протягом літа

завідувач

 

9

Забезпечити проведення цільових прогулянок

протягом літа

завідувач, педагоги

 

10

Розробити план свят та розваг на літо

до 01.06.18

музкерівник

 

11

Провести тематичні заходи до Дня захисту дітей, свята Івана–Купала, до Дня незалежності.

відповідно до календаря

завідувач, музкерівник, вихователі

 

12

Провести консультації для вихователів:

«Планування роботи влітку»

«Організація навчально-пізнавальної діяльності (занять) в ранкові години та протягом дня»

протягом літа

завідувач

 

13

Підготувати матеріали аналізу літнього оздоровчого періоду 2018 р.

серпень

завідувач

 

14.

Провести настановну педагогічну нараду

серпень

 

завідувач

 

 

 

Медична робота

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Забезпечити дитяче харчування необхідною кількістю ранніх овочів та фруктів.

Протягом літа

адміністрація

 

2

Посилити контроль за дотриманням правил зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються.

Постійно

адміністрація

 

3

Утримувати в належному санітарному стані групи, павільйони та дитячі майданчики.

Постійно

сестра медична старша, завгосп

 

4

Територію садка регулярно прибирати, вчасно вивозити сміття.

Постійно

завгосп

 

5

Щоденно перекопувати пісок, зволожувати його, обливати кип’ятком, на ніч закривати кришкою або полієтиленом

Щоденно

помічники вихователів

 

6

Своєчасно проходити медогляд.

 

Згідно графіка

сестра медична старша

 

7

Стежити, щоб діти щоденно мали головні убори (косинки, панамки)

Постійно

вихователі, сестра медична старша

 

8

Забезпечити щоденний питний режим, воду вживати тільки кип’ячену.

 

Постійно

сестра медична старша, помічники вихователів

 

9

З метою поліпшення фізичного розвитку і загартування дітей ретельно продумувати зміст прогулянок, систематично проводити загартовуючі процедури, музичні та спортивні заняття, розваги, свята.

Щоденно

завідувач, вихователі

 

10

Провести інструктаж з вихователями по ознайомленню з особливостями роботи з дітьми в літній період, по запобіганню дитячого травматизму, сонячних опіків, теплових ударів

До 01.06.

завідувач

 

11

Вести постійну роботу з профілактики шлунково-кишкових інфекцій.

Постійно

сестра медична старша

 

12

Забезпечити наявність аптечок та вміст медикаментів у них для надання першої допомоги.

До 01.06.

сестра медична старша

 

13

Проводити День здоров’я

 

 

Другий вівторок кожного місяця

вихователі,

завідувач

 

14

Провести консультації з батьками (за планом сестри медичної старшої)

Протягом літа

сестра медична старша

 

15

Провести семінар - практикум для педпрацівників

За планом

сестра медична старша

 

16

Здійснити антропометричні заміри дітей.

 

До 01.06.18 та до 01.09.18

сестра медична старша

 

17

Проводити огляд дітей щодо виявлення педикульозу, грибкових захворювань та інших захворювань шкіри.

Постійно

сестра медична старша

 

 

 

 

Додаток № 3

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідаль

ний

Примітка

1.      

День Знань"

1 вересня

муз керівник

Сценарій

2.      

До дня педагога

(старша-середня групи)

(День дошкілля, День вчителя)

 12 жовтня

 

муз керівник

вихователі

Сценарій

3.      

"Осінь у садочку"

(тематичні групові розваги)

25-26

жовтня

муз керівник, вихователі

Сценарій

4.      

 Спортивна розвага (середня)

листопад

муз керівник

вихователі

Сценарій

5.      

"Новорічні вогники"

 

26, 27, 28

грудень

муз керівник

вихователі

Сценарій

6.      

Різдвяні свята (старша група)

18

січня

муз керівник

вихователі

Сценарій

7.      

Зимові розваги (молодші групи)

лютий

муз керівник,

вихователі

Сценарій

8.      

" Я своїй матусі квіти подарую"

(святкові ранки)

6-8

березеня

муз керівник

вихователі

Сценарій

9.      

Дітям про театр (старша)

Театралізована розвага

квітень

муз керівник

вихователі

Сценарій

10.  

 "Ми садочок свій ніколи не забудемо"

(випускний ранок)

24 травень

муз керівник

вихователі

Сценарій

"День народження"

 

1/кварт.

(останній тиждень)

вихователі

 Сценарій заходу

Театралізовані вистави

щомісячно

вхователь-методист, вихователі

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Сценарій заходу

                

 

 

 

Додаток 4

 

 

РОБОТА  ГУРТКА

Англійської мови

 

Графік роботи:

Вівторок  - 15.45 – 16.45

 Середа     -  15.45 – 16.45

 П`ятниця  - 15.45 – 16.45

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

 

Програма гуртка розрахована на роботу з дітьми  всіх груп.  Наповнюваність гурткової групи  -  10 – 12 дітей (найменьша кількість 5 – 6 дітей). Програма розрахована на 1 рік.

 

                                             Мета навчання

 

-  навчання англійській мові то розвиток дітей середнього та старшого віку

Завдання навчання

 

- навчання англійській мові через ігрову, творчу та пізнавальну діяльність ;

- розвиток   логічного мисленя, памяті , уяви, мови;

- використання наочного матеріалу( іграшки, ілюстрації, малюнки) та технічних засобів навчання(аудіо-та відеозаписів)

 

Перспективне планування

 

№ п/п

Тематика спілкування

Засоби вираження

Загально-навчальна мета

Термін виконання

 

1

Привітання. Знайомство.

Лічба.

Моя родина.

 

Середня група: Вчимо пісні «Thе Fingers Family», «One potato, two potatoes».

Старша група: Вчимо пісню «The greetings song», «Once I caught a fish alive”

Привити дітям цікавість та виробити позитивні асоціації з вивченням англійської мови для подальшого їх успішного навчання. Стерти мовленнєвий бар’єр та привити невимушеність спілкування.

Розвити у дітей пам’ять, мислення, увагу.

Вересень

 

2

Іграшки.

Слова ввічливості.

 

Середня група: Граємо в гру «Give  me …, please», вчимо пісню  “Rain, rain, go away!”.

Старша група: Вчимо пісні «Open shut them»

Жовтень

 

3

Домашні тварини.

Звуки тварин.

 

Середня група: Вчимо пісню «Fun farm animals»

Старша група: Розучуємо пісні «Old McDonald», “The animals on the farm”.

Листопад

 

4

Дикі тварини.

Свято Різдва.

 

Середня група: Вчимо пісню «Little snowflake». Граємо в гру «Wild or domestic?».

Старша група: Вчимо пісні «Walking in the jungle», «Let’s go to the zoo», «Santa’s on his way».

Грудень

5

Кольори.

Форми предметів.

 

Середня група: Граємо в гру «Balloоns in the sky!». Вчимо пісню “Make a circle”.Старша група: Вчимо пісні «I see something blue», «The shapes song»

 

Січень

 

6

Дієслова руху.

День Святого Валентина

 

 

Середня група: Розучуємо пісні «Clap your hands!», «Mulberry bush», «Skidamarink».

Старша група: Вчимо пісні «Teddy Bear», «Wheels on the bus» . Творча робота з кольоровим папером  (валентинки)

Лютий

 

7

Частини тіла.

Середня група: Вчимо пісню “Head, shoulders, knees and toes”. Граємо в гру «The Pinocchio»

Старша група: Вчимо пісню «One little finger»

Березень

8

Їжа та напої.

Кухня.

 

Середня група: Вчимо пісню «Do you like ice-cream»

Старша група: Вчимо пісню “Kitchen song”. Граємо в гру «Eatable-uneatable».

Квітень

9

Моя оселя.

 

Середня група: Граємо в гру «Show me …, please»

Старша група: Відповідаємо на питання: What’s this? Where’s a toy?

Травень

 

10

Повторення та закріплення вивченого

 

Червень-Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:

Директор КЗО СШ № 71

_________________Дьоміна  Н.М.

«____» ___________________2017 р.

 

 

Додаток 5

 

План спільної роботи КЗО ДНЗ № 8 та «Спеціалізованої школи № 71 художньо-архітектурного напрямку"

 

МЕТА: забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти

Назва заходу

 

Строк виконання

Відповідальні

Примітка

Організаційно-педагогічна робота

 

 

Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого класу

липень-серпень

завідувач ДНЗ,

заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Комплектування старших груп у відповідності до «Положення про дошкільний навчальний заклад».

червень

завідувач ДНЗ

 

Комплектування  перших класі у відповідності із Законом «Про освіту».

травень, вересень

директор СШ

 

Співбесіда завідувача ДНЗ із вчителями першого класу

серпень

завідувач ДНЗ

 

Знайомство із сім'ями дітей, які вступатимуть до першого класу

серпень

вчителі 1 класу

 

Укладання угоди про співпрацю

серпень

завідувач ДНЗ,

директор CШ

 

Участь в урочистостях до Дня знань

01.09.

вихователі старших груп

 

Організація взаємовідвідування: уроків у 1 класі вихователями старших груп та занять у ДНЗ учителями початкових класів школи

за потребою

завідувач,

заст .Директора з навч.-виховної роботи

 

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

січень - травень

вихователі старших груп ДНЗ

 

Співбесіда із заступником директора з навчально-виховної роботи школи, вчителями першого класу за підсумками успішності учнів першого класу

листопад, грудень, березень, травень

завідувач ДНЗ

 

 

Проведення моніторингу освітньої діяльності.

3рази\рік

завідувач,

 заст. директора

з навчально-виховної роботи

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 

 

Вивчення нормативних документів з питань організації навчання у початковій школі.

протягом року

завідувач, вихователі старших груп

 

Розроблення рекомендацій для батьків

 

 

листопад

завідувач, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Діагностика адаптаційних процесів учнів першого класу

жовтень

квітень

практичний психолог школи

 

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу

протягом року

практичний психолог школи, вчителі 1 класу

 

Формування портфоліо дітей старшого дошкільного віку, учнів першого класу

протягом року

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку

грудень, квітень

заступник директора з навч.-виховної роботи, учителі 1 класу

 

Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

березень, квітень

 

 

робота з кадрами

 

Бесіда з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ і школи

грудень

завідувач ДНЗ,

директор школи

 

Спільний семінар «Санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання дітей в ДНЗ та першому класі школи»

 

 

квітень

 

 

завідувач,

старша медсестра днз,

заступник директора з навч.-виховної роботи

 

робота з батьками

Круглий стіл «Коли вважати дитину готовою до школи: основні показники»

листопад

вихователі старших груп, завідувач

 

Консультації для батьків:

« Рівні адаптації дітей до школи»

«Організація режиму дня першокласника: слушні поради»

лютий,

березень

завідувач, вихователі старших груп днз, вчителі 1 класу

 

День відкритих дверей у ДНЗ

квітень

завідувач, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей

за потребою

завідувач

 

Проведення родинних свят

лютий

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі»

березень

завідувач, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Проведення роботи з батьками з попередження дитячого травматизму

за потребою

вихователі, вчителі 1 класу

 

робота з дітьми

 

Свято першого дзвоника

1 вересня

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів школи

перший тиждень вересня

вчителі першого класу школи

 

Посвята у першокласники

вересень

вчителі 1 класу

 

Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов

жовтень

завідувач, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Організація спільної виставки дитячих робіт «Сім кольорів дитинства»

3р\рік

вихователі, вчителі 1 класу

 

Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» із залученням дітей старших груп ДНЗ

квітень

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Проведення свят «Прощавай, дитячий садок»

травень

музкерівник,

 

Театральний тиждень (перегляд вистав, підготовлених дітьми, учнями та педагогами)

січень

музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

 

Виставка найкращих дитячих робіт

3рази\рік

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Свято останнього дзвоника із залученням дітей старших груп

травень

вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

ПЛАН РОБОТИ

з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

з/п

Зміст роботи

Строки

Відповідальний

Примітка

Організіційна робота

 

1.

Підготувати акт готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

до 01.09.2017

завідувач, завгосп

 

2.

Провести обстеження групових приміщень та скласти відповідний акт

до 01.09.2017

завідувач, завгосп, робітник по обслуговуванню будівлі

 

3.

Скласти акт-дозвіл на проведення занять з музики та фізкультури у спортивно-музичній залі

до 01.09.2017

завідувач, завгосп

 

4.

Провести огляд та випробування спортивного обладнання у залі та на сортивному майданчику

 

завідувач, завгосп, робітник по обслуговуванню будівлі

 

Робота з кадрами

1.

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі педагогів ДНЗ:

-на робочому місці;

-під час вступу на роботу

 

 

1 раз на 3 міс.

впродовж року

завідувач

наказ, журнали інструктажу

2.

Ознайомити педагогів з посадовими інструкціями

вересень

завідувач

посадові інструкції

3.

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках

впродовж року

завідувач

інформація до відома

4.

Надати методичну допомогу вихователям з впровадження валеологічних знань в практику роботи з дітьми

впродовж року

завідувач, вихователі

 

5.

Надати методичну допомогу вихователям з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей

впродовж року

завідувач

інструкції

Робота з дітьми

 

1.

Розробити та організувати заходи щодо дотримання дітьми правил дорожнього руху

1 /кварт.

завідувач, вихователі

заходи

 

2.

Розробити та організувати заходи щодо поведінки дитини у надзвичайних ситуаціях

впродовж року

вихователі

 

Робота з батьками

 

1.

Конференція «Охорона життя і здоров`я дітей – одна з найважливіших проблем сучасності».

жовтень 2017

завідувач вихователі

 

2.

Семінар «Природне середовище і здоров`я дитини»

грудень 2017

лікар, вихователі

 

3.

Консультація «Профілактика отруєнь побутовою хімією, препаратами»

березень

медична сестра,  вихователі

 

4.

Виготовлення папок-пересувок за темами:

- безпека катання на лижах;

- електрика і діти;

- здоров`я дитини і настрій;

- Обережно! Гриби їстівні та отруйні.

впродовж року

вихователі

 

5.

Виготовлення листівок-пам`яток для батьків

впродовж року

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

 

з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

Організаційна робота

1.

Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно-правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

протягом року

завідувач

 

2.

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

вересень

завідувач

 

3.

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

протягом року

завідувач

4.

З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв’ю, звертання до населення) тощо.

протягом року

завідувач,

педагоги,

батьки

5.

Забезпечити надання необхідної соціально-психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

за потребою

завідувач

 

6.

В кожній групі доповнити папки «Правове виховання», нормативно-правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

І /кварт .

вихователі

7.

Доповнити необхідною інформацією стенд «Права маленької людини»

листопад

завідувач

8.

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини

 

листопад

квітень

творча група

                                    Робота з кадрами

 

1.

Організувати роботу консультаційного пункту з використанням банку даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти із моделюванням ситуацій із правового виховання.

систематично

завідувач

2.

Провести консультації:

ü   «Дитячі вікові кризи».

ü   «Інноваційні форми взаємодії ДНЗ та родини».

ü   «Гра – ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

ü   «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми в родинах».

ü   «Дорослий у становленні особистості дитини»

 

січень

лютий

 

березень

 

 

квітень

 

 

травень

 

завідувач

 

3.

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

березень

завідувач

4.

Тематична виставка «Свобода дитини в незалежній державі на основі статей Конвенції ООН про права дитини» (наочність).

травень

вихователі

Робота з дітьми

1.

Тематичні бесіди, заняття:

ü    «Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

ü    «Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)

ü «Україна – моя держава»

ü «Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки)

ü «Кожен має право на життя та ім’я»

ü «Чим я особливий»

ü «Я та моя небезпека»

ü «Найбільше багатство – здоров’я»

 

вересень

 

жовтень

листопад

грудень

лютий

 

березень

 

квітень

травень

 

вихователі

2.

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

протягом року

вихователі

3.

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

вихователі

4.

Розваги: Ляльковий театр «1 Червня – День захисту дітей»

червень

творча група

вихователі

Робота з батьками

 

1.

Батьківський лекторій «Конвенція про права дитини», «Ознайомлення з Законом України про охорону дитинства», «Декларація прав дитини».

жовтень

 

вихователі

2.

Консультації «Безпека дитини в ДНЗ та родині», «Жорстоке поводження з дітьми: що це?»

лютий

вихователі

3.

Інформаційні вісники по тематиці

1/кварт.

 

вихователі

         

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління освітою Департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

                                                                

Завідувач  КЗО«ДНЗ № 8»ДМР

 

 

 Якісний склад педагогічних кадрів КЗО ДНЗ № 8

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

ПІБ

Посада

Освіта

Категорія

1.       

Шевченко Тамара Семенівна

Завідувач

 

 Повна Вища

 

спеціаліст вищої категорія

2.       

Новік Наталя Миколаївна

Вихователь

 

Повна вища

 

спеціаліст ІІ категорії

3.       

Легкоступ Ірина Анатоліївна

Вихователь

 

 Не повна вища

Вихователь-спеціаліст 

4.       

Сазонова Олена Олексіївна

Вихователь

 

Повна вища

Вихователь-спеціаліст

вищої

категорії

5.       

Ткаченко Ірина Володимирівна 

Вихователь

 

Не повна вища

Вихователь-спеціаліст

6.       

Труш  Ірина Олексіївна

Вихователь

 

Професійно технічна

Вихователь

7.       

Арєстова Олена Володимирівна

Музичний керівник

Повна вища

 

Спеціаліст ІІ категорії

 

Вакантних посад не має

 

Територія обслуговування закріплена за закладом (мікрорайон):

вул. Пісаржевського

вул. Жуковського

Пров. Прилуцький

вул.В. Моссаковського

вул. Чернишевського

 

Фактична кількість дітей,які виховуються у закладі - 110 осіб.

 

Мова освітнього процесу – українська

 

У закладі існує  безкоштовний гурток: англійський .

 

Додаткових послуг дошкільний заклад не надає.

 

Заклад не може прийняти дітей з особливими освітніми потребами ( не має умов).

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу : заклад забезпечено у повному обсязі.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ   ДО ДИТЯЧОГО САДКА

 

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВІДУВАЧЕМ ДИТЯЧИМ САДОМ ЗГІДНО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ ТА ЗА НАЯВНОСТІ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:\

 - ЗАЯВИ БАТЬКІВ;

 - КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ;

 - МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА                  

 - ВІДСУТНІСТЬ   ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ЙОГО ПРИЙОМУ ДО УСТАНОВИ;

 

ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З УСТАНОВИ ПРОВОДИТЬСЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

- ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ;
- ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ;
- ЗА НЕОДНОРАЗОВІ ПОРУШЕННЯ БАТЬКАМИ СТАТУТУ УСТАНОВИ.